THÔNG BÁO (V/v Nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020)

Chủ nhật - 19/01/2020 20:00
Thực hiện công văn số 878/PGD&ĐT, ngày 27 tháng 12 năm 2020 của phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ về việc Nghỉ tết nguyên đán Canh Tý 2020;
Trường mầm non Thanh trường Thông báo lịch Nghỉ tết nguyên đán Canh Tý 2020 như sau:
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN THANH TRƯỜNG                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
 
 
THÔNG BÁO
(V/v Nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020)
 
Qúy phụ huynh, học sinh thân mến!
 
Thực hiện công văn số 878/PGD&ĐT, ngày 27 tháng 12 năm 2020 của phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ về việc Nghỉ tết nguyên đán Canh Tý 2020;
          Trường mầm non Thanh trường Thông báo lịch Nghỉ tết nguyên đán Canh Tý 2020 như sau:
1. Học sinh nghỉ từ ngày 20/01/ 2020 đến hết ngày 29/01/2020
( Tức là từ ngày 26 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 05 tháng riêng năm Canh Tý)
2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ từ ngày thứ năm ngày 23/01/2020 đến hết ngày thứ tư ngày 29/01/2020(Tức là từ ngày 29 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 05 tháng riêng năm Canh Tý)
          Kính chúc Qúy phụ huynh và các bé và cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường có một kỳ nghỉ tết vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân.
Trân trọng thông báo!
 
 
                            BGH TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG

 
PHÒNG GD&ĐT THANH PHỐ ĐBP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
        Số....../TMNTTr                                Thanh Trường, ngày ..... tháng .....năm 2020
 
 
LỊCH TRỰC CƠ QUAN TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020
 
 
STT Thời gian Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 
 
1
Ngày 23/01/2020
( Tức ngày 29/12/2019 )
 
Nguyễn Thị Năm
 
 
 
Phó Tổ trưởng Tổ MG nhỡ+ MGB
 
0972920820
 
 
 
 
2
Ngày 24/01/2020
( Tức ngày 30/12/2019 )
Đặng Thị Hải Yến
 
 
Đặng Thị Hậu
 
 
Phó hiệu trưởng
 
 
Phó Tổ trưởng Tổ MG nhỡ+ MGB
0916504155
 
 
0392230971
 
3
Ngày 25/01/2020
( Tức ngày 01/01/2020 )
 
Đỗ Thị Mai
 
Hiệu trưởng
 
0982049128
 
4
Ngày 26/01/2020
( Tức ngày 02/01/2020 )
 
Đặng Thị Hải Yến
 
Phó hiệu trưởng
 
 
0916504155
 
 
5
Ngày 27/01/2020
( Tức ngày 03/01/2020 )
 
Nguyễn Thanh Tâm
 
 
Tổ trưởng Tổ MG lớn+ bé
 
0972927810
 
 
6
Ngày 27/01/2020
( Tức ngày 04/01/2020 )
 
Vũ Thị Thắm
 
 
 
Tổ trưởng tổ văn phòng
 
 
 
0838183699
 
 
 
7
Ngày 27/01/2020
( Tức ngày 04/01/2020 )
 
Lê Thị Kim Oanh
 
 
Phó Tổ trưởng Tổ MG nhỡ+ MGB
 
 
0916515242
 
 
Trực bảo vệ:   Nguyễn Văn Mạnh - Điện Thoại 0984077637
 
Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Phòng Giáo dục- Đào tạo thành phố (b/c)
- Công an phường Thanh Trường( để phối hợp)
- Các tổ chuyên môn (HSCV)
- Lưu VT,VP


 
PHÒNG GD&ĐT THANH PHỐ ĐBP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
         Số....../TMNTTr                                  Thanh Trường, ngày ..... tháng 01 năm 2020
 
 
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN NGHI TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020
NGOÀI THÀNH PHỐ
 
 
STT Họ và tên Chức vụ Nơi nghỉ tết Ghi chú
 
1 Phạm Thị Hiền
 
Phó hiệu trưởng Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  
2 Thái Thị Tuất
 
Giáo viên Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An  
3 Đặng Thị Hoa
 
Giáo viên Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa
 
 
4 Vàng Thị Kim Hợi
 
Giáo viên Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
 
 
5 Nguyễn Thị Phương
 
Giáo viên
 
Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định  
 
6
 
Bế Thị Thân
 
Giáo viên
 
Hồng An, Hưng Hà, Thái Bình  
 
 
Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- Phòng Giáo dục- Đào tạo thành phố (b/c)
- Lưu VT,VP           


PHÒNG GD& ĐT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
    TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
                   ____________________________________________________________
 
 
LỊCH TRỰC QUÉT SÂN - TƯỚI HOA
NHỮNG NGÀY NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
NĂM: 2020
 
 
TT Thứ, ngày, tháng Tên lớp Trực lãnh đạo
1 Thứ 2
Ngày 20/01/2020
( 26 tết )
 
Lớp Nhỡ A1 + Nhỡ A2
 
BGH
2 Thứ 3
Ngày 21/01/2020
( 27 tết )
 
 
 
 
Đ/c Hiền
3 Thứ 4
Ngày 22/01/2020
( 28 tết )
 
Lớp Lớn A1 + Lớn A2
 
Đ/c Mai
 
4 Thứ 5
Ngày 23/01/2020
( 28 tết )
   
Đ/c Yến
5 Thứ 6
Ngày 24/01/2020
( 30 tết )
 
Lớp Bé A1 + Bé A2
 
6 Chủ nhật
Ngày 26/01/2020
( Mùng 02 tết)
 
Nhà trẻ A1 + Nhà trẻ A2
 
7 Thứ 3
Ngày 28/01/2020
( Mùng 04 tết )
 
Lớp Lớn A1 + Lớn A2  Nhỡ A1 + Nhỡ A2
 
8 Thứ 4
Ngày 29/01/2020
( Mùng 05 tết )
 
Lớp Bé A1 + Bé A2
Nhà trẻ A1 + Nhà trẻ A2
 
 
                                                                              Ngày 16 tháng 01 năm 2020
                                                                                      NGƯỜI LẬP
 
 
 
                                                                                               Đỗ Thị Mai
PHÒNG GD& ĐT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
    TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
                  
LỊCH TRỰC QUÉT SÂN - TƯỚI HOA
NHỮNG NGÀY NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
NĂM: 2020
 
 
TT Thứ, ngày, tháng Họ và tên Ghi chú
01 Thứ 2
Ngày 20/01/2020
( 26 tết )
 
Lớp Nhỡ A3
 
02 Thứ 4
Ngày 22/01/2020
( 28 tết )
 
Lớp Lớn A3
 
03 Thứ 6
Ngày 24/01/2020
( 30 tết )
 
Lớp Nhà trẻ A3
 
04 Chủ nhật
Ngày 26/01/2020
( Mùng 02 tết)
 
Lớp Nhỡ A3
 
05 Thứ 3
Ngày 28/01/2020
( Mùng 04 tết )
 
Lớp Lớn A3 
 
06 Thứ 4
Ngày 29/01/2020
( Mùng 05 tết )
 
Nhà trẻ A3
 
 
                                                                              Ngày 16 tháng 01 năm 2020
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                                Đỗ Thị Mai
 

PHÒNG GD& ĐT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
    TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
                
LỊCH TRỰC QUÉT SÂN - TƯỚI HOA
NHỮNG NGÀY NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
NĂM: 2020 - ĐIỂM TRƯỜNG BẢN MỚ
 
 
TT Thứ, ngày, tháng Họ và tên Ghi chú
01 Thứ 2
Ngày 20/01/2020
( 26 tết )
 
Bế Thị Thân
 
02 Thứ 4
Ngày 22/01/2020
( 28 tết )
 
Đào Thị Lai
 
03 Thứ 6
Ngày 24/01/2020
( 30 tết )
 
Bế Thị Thân
 
04 Chủ nhật
Ngày 26/01/2020
( Mùng 02 tết)
 
Đào Thị Lai
 
05 Thứ 3
Ngày 28/01/2020
( Mùng 04 tết )
 
Bế Thị Thân
 
06 Thứ 4
Ngày 29/01/2020
( Mùng 05 tết )
 
Đào Thị Lai
 
 
                                                                              Ngày 16 tháng 01 năm 2020
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                                Đỗ Thị Mai
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 

Nguồn tin: Tin: Trường Mầm non Thanh Trường:

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm điều gì khi đưa con đến trường?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập10
  • Hôm nay299
  • Tháng hiện tại3,373
  • Tổng lượt truy cập432,217
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây