Văn bản theo cơ quan ban hành: Trường mầm non Thanh Trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Thông báo 31/05/2021 - Thông báo: Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở GDMN giữa năm học: 2020 -2021
- Công khai chất lượng GD MN thực tế cuối năm 2020 -2021
- Công khai thông tin CSVC của cơ sở GDMN giữa năm 2020 -2021.
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của CSGDMN, giữa năm 2020 -2021.
- Công khai thu - chi tài chính.
- Quyết toán thu - chi nguồn ngân sách NN, nguồn khác năm 2021.
2 Quyết định + Kết quả đánh giá chuẩn + CC, VC năm h 30/05/2021 Quyết định công nhận + Danh sách chuẩn NN
Quyết định công nhận + Danh sách đánh giá viên chức
3 Thông báo số:08/TB-MNTTr 30/12/2020 Thông báo V/v công khai các khoản vận động tài trợ đợt 1 năm học: 2020 - 2021
4 BB số 24/BB-MNTTr 30/12/2020 Biên bản niêm yết công khai các khoản thu bắt buộc, các khoản thu thỏa thuận cho công tác tổ chức ăn bán trú và công tác vận động tài trợ năm học: 2020 - 2021
5 Kế hoạch số: 38/KH-MNTTr 30/12/2020 Kế hoạch sử dụng nguồn vận động tài trợ trong năm học 2020 - 2021
6 Số 01/TrMNTTr 16/12/2020 Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong trường học.
7 KH số: 37/KH-MNTTr 09/12/2020 Kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới.
8 Chương trình giáo dục nhà trường 02/09/2020 Chương trình giáo dục nhà trường năm học: 2020 - 2021 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 34a/QĐ-MNTT ngày 03 tháng 09 năm 2020 của Hiệu trưởng trường mầm non Thanh Trường V/v phê duyệt chương trình giáo dục nhà trường năm học: 2020 - 2021.
9 Kế hoạch số 36/KH - MNTT 01/11/2020 Kế hoạch số 36/KH -MNTT ngày 02.11.2020 kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021
10 Báo cáo kết quả kt nội bộ 27/10/2020 Báo cáo số 13/BC - KTNB-MNTT ngày 28.10.2020 - Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học của giáo viên - công tác ăn bán trú năm học 2020 - 2021
11 Thuyết minh dự toán kinh phí vận động, tài trợ 07/09/2020 Thuyết minh dự toán kinh phí vận động, tài trợ năm học: 2020 - 2021 ( Kèm theo kế hoạch số 14/KH-MNTT ngày 08.09.2020
12 Quyết định số 52/QĐ - MNTT 11/10/2020 Quyết định số 52/QĐ-MNTT ngày 12/10.2020 quyết định về việc thành lập ban vận động tiếp nhận tài trợ, viện trợ năm học 2020 - 2021.
13 Lịch tiếp công dân 31/08/2020 Lịch tiếp công dân và đối thoại trực tiếp với công dân
14 Quyết định ban hành nội quy tiếp công dân 31/08/2020 Ban hành nội quy tiếp công dân trường MNTT
15 Quyết định ban hành quy trình tiếp công dân 31/08/2020 Quyết định ban hành quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong trường MNTT
16 Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020 27/09/2020 Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020
17 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi 9 tháng 2020 27/09/2020 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi 9 tháng năm 2020
18 Dự toán thu - chi NSNN năm 2020 27/09/2020 Dự toán thu - chi ngân sách NN
19 Thông báo cam kết CLGD của CSGDMN đầu năm 2020 - 2 14/09/2020 Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục MN đầu năm 2020 - 2021.
20 Thông báo DS cá nhân, tập thể cung cấp TP cho bếp 23/08/2020 Thông báo danh sách cá nhân, tập thể cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú năm học 2020 - 2021
21 Thông báo mời chào cạnh tranh 23/08/2020 Thông báo mời chào cạnh tranh năm học: 2020 - 2021
22 Công khai các hoạt động giáo dục 19/07/2020 Công khai các hoạt động giáo dục năm học 2019 - 2020
23 Báo cáo công khai quyết toán thu - chi 29/06/2020 Báo cáo công khai quyết toán thu - chi các loại quỹ năm học 2019 - 2020
24 Biên bản thẩm định QTNS năm 2019 29/06/2020 Biên bản thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019
25 Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019 29/06/2020 Quyết toán thu - chi NS năm 2019
26 Công khai dự toán thu - chi NSNN 29/06/2020 Công khai dự toán thu - chi ngân sách NN
27 Quyết định số: 23;24;25;26;27;28 TMNTT 16/08/2020 QUYẾT ĐỊNHVề việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo nhà trường và phân công nhiệm vụ cho các Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thuộc trường mầm non Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, năm học 2020- 2021.QUYẾT ĐỊNH V/v phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức, nhân viên trường mầm non Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ Năm học 2020- 2021.QUYẾT ĐỊNH Thành lập tổ chuyên môn năm học 2020- 2021. QUYẾT ĐỊNH Thành lập tổ văn phòng năm học 2020- 2021.QUYẾT ĐỊNH v/v Bổ nhiệm và chi trả phụ cấp chức vụ tổ trưởng, phó tổ trưởng Chuyên môn năm học 2020- 2021. QUYẾT ĐỊNHV/v phân công nhiệm vụ cho viên chức Y tế thực hiện công tác kiêm nhiệm công tác Y tế học đường tại trường mầm non Thanh Trường, thành phố Điện Biên PhủNăm học 2020- 2021.
28 Quyết định + Kết quả đánh giá chuẩn + CC, VC năm h 06/08/2020 - QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận kết quả đánh giá Chuẩn phó hiệu trưởng, đánh giá Chuân nghề nghiệp giáo viên, Năm học 2019-2020- QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức Năm học 2019-2020- Biểu tổng hợp đánh giá chuẩn + phân loại CC, VC- Danh sách đánh giá chuẩn + Đánh giá VC- Xếp loại chất lượng CM, TĐKT
29 Thông báo số: 627; 628 ngày 23/07� 22/07/2020 Thông báo số: 627/TB - PGD ĐT ngày 23/07/2020 Thông báo kết quả thẩm định, xếp loại VC ( GV - NV) các trường MN năm học: 2019 - 2020.Thông báo số: 628/TB - PGD ĐT Thông báo đánh giá xếp loại VC quản lý các trường mầm non năm học: 2019 - 2020.
30 Quyết định + Kế hoạch 16/07/2020 Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh + Kế hoạch huy động trẻ ra lớp

Văn bản mới

Thông báo

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

Lượt xem:194 | lượt tải:40

Quyết định + Kết quả đánh giá chuẩn + CC, VC năm h

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

Lượt xem:228 | lượt tải:50

BB số 24/BB-MNTTr

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

Lượt xem:175 | lượt tải:70

Thông báo số:08/TB-MNTTr

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

Lượt xem:281 | lượt tải:57

Kế hoạch số: 38/KH-MNTTr

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

Lượt xem:129 | lượt tải:57
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây