Văn bản theo lĩnh vực: Giáo dục

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Thông báo 31/05/2021 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
2 Quyết định + Kết quả đánh giá chuẩn + CC, VC năm h 30/05/2021 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
3 Thông tư số: 52/2020/TT-BGDĐT 30/12/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
4 Thông tư số: 51/2020/TT-BGD ĐT 30/12/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
5 Thông tư số: 50/2020/TT-BGDĐT 30/12/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
6 Thông báo số:08/TB-MNTTr 30/12/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
7 BB số 24/BB-MNTTr 30/12/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
8 Kế hoạch số: 38/KH-MNTTr 30/12/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
9 Số 01/TrMNTTr 16/12/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
10 KH số: 593/PGD&ĐT 05/09/2019 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
11 KH số: 37/KH-MNTTr 09/12/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
12 VB số: 1147/PGD&ĐT 30/11/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
13 KH số: 1037/PGD&ĐT 25/10/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
14 VB số: 982/PGD&ĐT 11/10/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
15 VB số: 699/PGD&ĐT 25/08/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
16 VB số: 676/PGD&ĐT 17/08/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
17 VB số: 302/PGD&ĐT 12/04/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
18 Kế hoạch số: 07/PGD&ĐT 04/03/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
19 VB số: 96/PGD&ĐT 11/02/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
20 VB số: 860/PGD&ĐT 18/12/2019 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
21 VB số: 750/PGD&ĐT 27/10/2019 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
22 Văn bản số: 751/PGDĐT 22/10/2018 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
23 KH số: 689/PGDĐT 03/10/2018 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
24 Văn bản số 629 PGDĐT 18/09/2018 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
25 Kế hoạch số: 559 10/09/2017 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
26 207/PGDĐT 03/04/2017 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
27 Chương trình giáo dục nhà trường 02/09/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
28 Kế hoạch số 36/KH - MNTT 01/11/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
29 Báo cáo kết quả kt nội bộ 27/10/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
30 Thuyết minh dự toán kinh phí vận động, tài trợ 07/09/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
31 Quyết định số 52/QĐ - MNTT 11/10/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
32 Thông báo số 07/TB -MNTT 11/10/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
33 Quyết định số 51/QĐ-MNTT 03/10/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
34 Lịch tiếp công dân 31/08/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
35 Quyết định ban hành nội quy tiếp công dân 31/08/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
36 Quyết định ban hành quy trình tiếp công dân 31/08/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
37 Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020 27/09/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
38 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi 9 tháng 2020 27/09/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
39 Dự toán thu - chi NSNN năm 2020 27/09/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
40 Thông báo cam kết CLGD của CSGDMN đầu năm 2020 - 2 14/09/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
41 Thông báo DS cá nhân, tập thể cung cấp TP cho bếp 23/08/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
42 Thông báo mời chào cạnh tranh 23/08/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
43 Công khai các hoạt động giáo dục 19/07/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
44 Báo cáo công khai quyết toán thu - chi 29/06/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
45 Biên bản thẩm định QTNS năm 2019 29/06/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
46 Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019 29/06/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
47 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi 6 tháng 2020 29/06/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO
48 Công khai dự toán thu - chi NSNN 29/06/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO CÔNG KHAI
49 Quyết định số: 23;24;25;26;27;28 TMNTT 16/08/2020 TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO CÁC QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
50 Quyết định + Kết quả đánh giá chuẩn + CC, VC năm h 06/08/2020 ĐÁNH GIÁ CHUẨN + CC, VC NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA TRƯƠNG MẦM NON THANH TRƯỜNG

Văn bản mới

Thông báo

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

Lượt xem:195 | lượt tải:41

Quyết định + Kết quả đánh giá chuẩn + CC, VC năm h

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

Lượt xem:229 | lượt tải:50

BB số 24/BB-MNTTr

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

Lượt xem:175 | lượt tải:70

Thông báo số:08/TB-MNTTr

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

Lượt xem:281 | lượt tải:57

Kế hoạch số: 38/KH-MNTTr

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

Lượt xem:129 | lượt tải:57
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây