Văn bản theo chủ đề: Công văn, văn bản khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Kế hoạch số 48/KH-TrMNTTr 23/10/2023 Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2023 - 2024
2 Báo cáo: số 10/BC-MNTTr 12/03/2023 Báo cáo V/v đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiển mặt , bỏ sổ hộ khẩu, bỏ tạm trú.
3 Kế hoạch số: 11/KH-TrMNTTr 13/03/2023 Kế hoạch tuyên truyền đề án 06: Phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn phường Thanh Trường; Tiếp tục triển khai thực hiện thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt .
4 Kế hoạch số 08/KH-TrMNTTr 08/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện thanh toán tiền học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2023 - 2025.
5 Kế hoạch số 09/KH-TrMNTTr 08/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của trường mầm non Thanh Trường năm 2023.
6 Kế hoạch số 284/TB-MNTTr ngày 18/10 17/10/2022 Kế hoạch số 284/TB-MNTTr ngày 18.10.2022 thông báo Kế hoạch sử dụng nguồn vận động tài trợ năm học 2022 - 2023
7 KH Số 199/KH-MNTTr ngày 07/09/ 06/09/2022 Kế hoạch số 199/KH-MNTTr ngày 07/09/2022 Kế hoạch vận động các nguồn tài trợ, viện trợ trong năm học 2022 - 2023
8 BB số 24/BB-MNTTr 30/12/2020 Biên bản niêm yết công khai các khoản thu bắt buộc, các khoản thu thỏa thuận cho công tác tổ chức ăn bán trú và công tác vận động tài trợ năm học: 2020 - 2021
9 Kế hoạch số: 38/KH-MNTTr 30/12/2020 Kế hoạch sử dụng nguồn vận động tài trợ trong năm học 2020 - 2021
10 Số 01/TrMNTTr 16/12/2020 Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong trường học.
11 KH số: 593/PGD&ĐT 05/09/2019 Kế hoạch truyền thông về giáo dục năm 2019 - 2020.
12 KH số: 37/KH-MNTTr 09/12/2020 Kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới.
13 VB số: 1147/PGD&ĐT 30/11/2020 Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
14 KH số: 1037/PGD&ĐT 25/10/2020 Kế hoạch truyền thông giáo dục và đào tạo năm 2020 - 2021.
15 VB số: 982/PGD&ĐT 11/10/2020 Tăng cường tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên.
16 VB số: 699/PGD&ĐT 25/08/2020 Triền khai kế hoạch truyền thông về tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.
17 VB số: 676/PGD&ĐT 17/08/2020 V/v đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone phòng chống dịch bệnh Covid - 19.
18 VB số: 302/PGD&ĐT 12/04/2020 V/v hướng dẫn tuyên truyền một số quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.
19 Kế hoạch số: 07/PGD&ĐT 04/03/2020 Kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
20 VB số: 96/PGD&ĐT 11/02/2020 Kế hoạch truyền thông phòng chống dịch trên địa bàn thành phố ĐBP
21 VB số: 860/PGD&ĐT 18/12/2019 Tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện
22 VB số: 750/PGD&ĐT 27/10/2019 Tuyên truyền các hoạt động kỉ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 ( 20/11/1982 - 20/11/2019)
23 Văn bản số: 751/PGDĐT 22/10/2018 Đẩy mạnh công tác truyền thông đưa báo giáo dục thời đại vào các trường học
24 KH số: 689/PGDĐT 03/10/2018 Kế hoạch truyền thông về giáo dục đào tạo năm 2018 - 2019
25 Văn bản số 629 PGDĐT 18/09/2018 V/v truyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống kiểm tra Đảng
26 Kế hoạch số: 559 10/09/2017 Kế hoạch truyền thông về giáo dục đào tạo năm học: 2017 - 2018
27 207/PGDĐT 03/04/2017 Văn bản số 207 ngày 04.04.2017 của PGD&ĐT V/v thu thập bài ảnh về giáo dục MN phục vụ cho công tác truyền thông
28 Kế hoạch số 36/KH - MNTT 01/11/2020 Kế hoạch số 36/KH -MNTT ngày 02.11.2020 kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021
29 Thuyết minh dự toán kinh phí vận động, tài trợ 07/09/2020 Thuyết minh dự toán kinh phí vận động, tài trợ năm học: 2020 - 2021 ( Kèm theo kế hoạch số 14/KH-MNTT ngày 08.09.2020
30 Lịch tiếp công dân 31/08/2020 Lịch tiếp công dân và đối thoại trực tiếp với công dân
31 Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020 27/09/2020 Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020
32 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi 9 tháng 2020 27/09/2020 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi 9 tháng năm 2020
33 Dự toán thu - chi NSNN năm 2020 27/09/2020 Dự toán thu - chi ngân sách NN
34 Công khai các hoạt động giáo dục 19/07/2020 Công khai các hoạt động giáo dục năm học 2019 - 2020
35 Báo cáo công khai quyết toán thu - chi 29/06/2020 Báo cáo công khai quyết toán thu - chi các loại quỹ năm học 2019 - 2020
36 Biên bản thẩm định QTNS năm 2019 29/06/2020 Biên bản thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019
37 Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019 29/06/2020 Quyết toán thu - chi NS năm 2019
38 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi 6 tháng 2020 29/06/2020 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi 6 tháng năm 2020
39 Công khai dự toán thu - chi NSNN 29/06/2020 Công khai dự toán thu - chi ngân sách NN
40 Quyết định + Kế hoạch 16/07/2020 Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh + Kế hoạch huy động trẻ ra lớp
41 Văn bản số:854 của SGD&ĐT; VB số: 40 14/05/2020 Văn bản số:854 của SGD&ĐT; VB số: 404 của PGD&ĐTTP V/v tổ chức các hoạt động giáo dục sau thời gian học 1 buổi/ngày
42 Văn bản số: 343/PGD&ĐT ngày 28.04. 27/04/2020 Văn bản số:343/PGD&ĐT ngày 28.04.2020 V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/04 và 01/05/2020
43 Văn bản số: 334/PGDĐT ngày 24.04.2020 23/04/2020 Văn bản số:334/PGDĐT V/v hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử lý trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.
44 Văn bản số: 1398/BGDĐT -GDTC ngày 23.0 22/04/2020 Văn bản số:1398/BGDĐT-GDTC V/v hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID - 19 trong trường học.
45 Văn bản số 326/PGDTPĐBP 22/04/2020 Trường mầm non Thanh Trường thông báo các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, SGD, PGDTP V/v cho học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ dịch Covid-19.
46 Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/ 30/03/2020 Thực hiện văn bản số: 901/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19; Văn bản số 475/UBND-VP V/v triển khai VB số 901/UBND tỉnh; VB số 547/SGD ĐT-VP V/v triển khai chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của CP; VB số 273/SGD ĐT-GDTH V/v thực hiện các biện pháp cách bách PCD Covid-19.
47 Văn bản số 222/PGDĐT ngày 18.03.2020 17/03/2020 Văn bản số 222/PGDĐTTP ngày 18.03.2020 V/v rà soát, cách ly các trường hợp là công dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên liên quan đến chuyến bay SQ176 có bệnh nhân nhiễm Covid - 19.
48 Văn bản số 661/UBND-KGVX ngày 13.3.2020 12/03/2020 Văn bản số 661/UBND-KGVX V/v tiếp tục điều chỉnh thời gian dạy và học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
49 Niêm yết công khai 30/10/2019 Niêm yết công khai các khoản thu bắt buộc, các khoản thu thỏa thuận cho công tác tổ chức ăn bán trú và công tác vận động tài trợ năm học 2019 - 2020.
50 Quá trình thực hiện vận động tài trợ năm học 2019 14/09/2019 Quá trình thực hiện vận động tài trợ năm học 2019 - 2020

Văn bản mới

Kế hoạch số 48/KH-TrMNTTr

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2023 - 2024

Lượt xem:25 | lượt tải:0

Công khai giáo dục đầu năm học 2023 - 2024

Công khai giáo dục đầu năm học 2023 - 2024

Lượt xem:41 | lượt tải:25

Thông báo tuyển sinh: Số:04/ TB-

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024 của Trường Mầm non Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ

Lượt xem:61 | lượt tải:26

Quyết định Số: 43 /QĐ-MNTTr, ngày 09&

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh, Huy động học sinh trẻ em độ tuổi mầm non ra lớp, năm học 2023-2024

Lượt xem:62 | lượt tải:34

Quyết định số 44 /QĐ-MNTTr, ngày 09.6.2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh, Huy động học sinh trẻ em độ tuổi mầm non ra lớp, năm học 2023-2024

Lượt xem:70 | lượt tải:46
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây