STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Thực đơn 31/01/2023 Công khai thực đơn cho bé tháng 02/2023
2 Thực đơn tháng 01/2023 01/01/2023 Công khai thực đơn cho bé tháng 01/2023
3 Thực đơn tháng 12 01/12/2022 Công khai thực đơn cho bé tháng 12 - trường mầm non Thanh Trường
4 Thực đơn tháng 11 01/11/2022 Công khai thực đơn tháng 11
5 Quyết định số 282/QĐ-MNTTr ngày 18.10 18/10/2022 Quyết định số 282/QĐ-MNTTr ngày 18/10/2022 QĐ V/v thành lập ban vận động, tiếp nhận tài trợ năm học 2022 - 2023.
6 Thông báo số 283/TB-MNTTr ngày 18/10 18/10/2022 Thông báo số 283/TB-MNTTr ngày 18/10./2022 Thông báo phổ biến kế hoạch vận động tài tiếp nhận tài trợ cho các hoạt động GD của nhà trường năm học 2022 - 2023.
7 Kế hoạch số 284/TB-MNTTr ngày 18/10 18/10/2022 Kế hoạch số 284/TB-MNTTr ngày 18.10.2022 thông báo Kế hoạch sử dụng nguồn vận động tài trợ năm học 2022 - 2023
8 Công khai bảng lương tháng 10/2022 04/10/2022 Công khai bảng lương tháng 10/2022
9 Thực đơn tháng 10 01/10/2022 Xây dựng thực đơn cho bé ( tháng 10/2022)
10 Công khai biểu 01,02,03,04 30/09/2022 - Thông báo cam kết chất lượng GD của CSGDMN đầu năm học: 2022 - 2023
- Công khai thu - Chi tài chính
- Thông báo công khai CLGDMN thực tế đầu năm học: 2022 - 2023
- Thông báo công khai TTCSVC của CSGDMN đầu năm học 2022 - 2023
- Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL và NV đầu năm học 2022 - 2023
11 Học kỳ I 16/09/2022 Trường mầm non Thanh Trường thông báo chế độ chính sách của học sinh năm học: 2022 - 2023
12 KH Số 199/KH-MNTTr ngày 07/09/ 07/09/2022 Kế hoạch số 199/KH-MNTTr ngày 07/09/2022 Kế hoạch vận động các nguồn tài trợ, viện trợ trong năm học 2022 - 2023
13 Lương 2022 01/09/2022 Trường mầm non Thanh Trường công khai lương tháng 6+ 7+8+9
14 Thực đơn tháng 09 01/09/2022 Xây dựng thực đơn cho bé ( tháng 09/2022)
15 TB 29/08/2022 THÔNG BÁO DS CÁ NHÂN, TẬP THỂ CUNG CẤP THỰC PHẨM
CHO CÁC TRƯỜNG CÓ BẾP ĂN BÁN TRÚ NĂM HỌC 2022 - 2023
16 Thông báo 01/06/2021 - Thông báo: Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở GDMN giữa năm học: 2020 -2021
- Công khai chất lượng GD MN thực tế cuối năm 2020 -2021
- Công khai thông tin CSVC của cơ sở GDMN giữa năm 2020 -2021.
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của CSGDMN, giữa năm 2020 -2021.
- Công khai thu - chi tài chính.
- Quyết toán thu - chi nguồn ngân sách NN, nguồn khác năm 2021.
17 Quyết định + Kết quả đánh giá chuẩn + CC, VC năm h 31/05/2021 Quyết định công nhận + Danh sách chuẩn NN
Quyết định công nhận + Danh sách đánh giá viên chức
18 BB số 24/BB-MNTTr 31/12/2020 Biên bản niêm yết công khai các khoản thu bắt buộc, các khoản thu thỏa thuận cho công tác tổ chức ăn bán trú và công tác vận động tài trợ năm học: 2020 - 2021
19 Thông báo số:08/TB-MNTTr 31/12/2020 Thông báo V/v công khai các khoản vận động tài trợ đợt 1 năm học: 2020 - 2021
20 Kế hoạch số: 38/KH-MNTTr 31/12/2020 Kế hoạch sử dụng nguồn vận động tài trợ trong năm học 2020 - 2021
21 Thông tư số: 50/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư ban hành Chương trình làm quen với Tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo
22 Thông tư số: 51/2020/TT-BGD ĐT 31/12/2020 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN
23 Thông tư số: 52/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư Ban hành Điều lệ Trường mầm non
24 Số 01/TrMNTTr 17/12/2020 Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong trường học.
25 KH số: 37/KH-MNTTr 10/12/2020 Kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới.
26 VB số: 1147/PGD&ĐT 01/12/2020 Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
27 Kế hoạch số 36/KH - MNTT 02/11/2020 Kế hoạch số 36/KH -MNTT ngày 02.11.2020 kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021
28 Báo cáo kết quả kt nội bộ 28/10/2020 Báo cáo số 13/BC - KTNB-MNTT ngày 28.10.2020 - Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học của giáo viên - công tác ăn bán trú năm học 2020 - 2021
29 KH số: 1037/PGD&ĐT 26/10/2020 Kế hoạch truyền thông giáo dục và đào tạo năm 2020 - 2021.
30 Thông báo số 07/TB -MNTT 12/10/2020 Thông báo số 07/TB -MNTT ngày 12.10.2020 thông báo phổ biến kế hoạch vận động, tiếp nhận tài trợ, viện trợ năm học 2020 - 2021.
31 Quyết định số 52/QĐ - MNTT 12/10/2020 Quyết định số 52/QĐ-MNTT ngày 12/10.2020 quyết định về việc thành lập ban vận động tiếp nhận tài trợ, viện trợ năm học 2020 - 2021.
32 VB số: 982/PGD&ĐT 12/10/2020 Tăng cường tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên.
33 Quyết định số 51/QĐ-MNTT 04/10/2020 Quyết định số 51/QĐ-MNTT ngày 04.10.2020 QĐ V/v thành lập ban kiểm tra nội bộ theo kế hoạch tháng 10 năm học: 2020 - 2021
34 Dự toán thu - chi NSNN năm 2020 28/09/2020 Dự toán thu - chi ngân sách NN
35 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi 9 tháng 2020 28/09/2020 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi 9 tháng năm 2020
36 Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020 28/09/2020 Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020
37 Thông báo cam kết CLGD của CSGDMN đầu năm 2020 - 2 15/09/2020 Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục MN đầu năm 2020 - 2021.
38 Thuyết minh dự toán kinh phí vận động, tài trợ 08/09/2020 Thuyết minh dự toán kinh phí vận động, tài trợ năm học: 2020 - 2021 ( Kèm theo kế hoạch số 14/KH-MNTT ngày 08.09.2020
39 Chương trình giáo dục nhà trường 03/09/2020 Chương trình giáo dục nhà trường năm học: 2020 - 2021 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 34a/QĐ-MNTT ngày 03 tháng 09 năm 2020 của Hiệu trưởng trường mầm non Thanh Trường V/v phê duyệt chương trình giáo dục nhà trường năm học: 2020 - 2021.
40 Quyết định ban hành quy trình tiếp công dân 01/09/2020 Quyết định ban hành quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong trường MNTT
41 Quyết định ban hành nội quy tiếp công dân 01/09/2020 Ban hành nội quy tiếp công dân trường MNTT
42 Lịch tiếp công dân 01/09/2020 Lịch tiếp công dân và đối thoại trực tiếp với công dân
43 VB số: 699/PGD&ĐT 26/08/2020 Triền khai kế hoạch truyền thông về tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.
44 Thông báo mời chào cạnh tranh 24/08/2020 Thông báo mời chào cạnh tranh năm học: 2020 - 2021
45 Thông báo DS cá nhân, tập thể cung cấp TP cho bếp 24/08/2020 Thông báo danh sách cá nhân, tập thể cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú năm học 2020 - 2021
46 VB số: 676/PGD&ĐT 18/08/2020 V/v đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone phòng chống dịch bệnh Covid - 19.
47 Quyết định số: 23;24;25;26;27;28 TMNTT 17/08/2020 QUYẾT ĐỊNHVề việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo nhà trường và phân công nhiệm vụ cho các Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thuộc trường mầm non Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, năm học 2020- 2021.QUYẾT ĐỊNH V/v phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức, nhân viên trường mầm non Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ Năm học 2020- 2021.QUYẾT ĐỊNH Thành lập tổ chuyên môn năm học 2020- 2021. QUYẾT ĐỊNH Thành lập tổ văn phòng năm học 2020- 2021.QUYẾT ĐỊNH v/v Bổ nhiệm và chi trả phụ cấp chức vụ tổ trưởng, phó tổ trưởng Chuyên môn năm học 2020- 2021. QUYẾT ĐỊNHV/v phân công nhiệm vụ cho viên chức Y tế thực hiện công tác kiêm nhiệm công tác Y tế học đường tại trường mầm non Thanh Trường, thành phố Điện Biên PhủNăm học 2020- 2021.
48 Quyết định + Kết quả đánh giá chuẩn + CC, VC năm h 07/08/2020 - QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận kết quả đánh giá Chuẩn phó hiệu trưởng, đánh giá Chuân nghề nghiệp giáo viên, Năm học 2019-2020- QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức Năm học 2019-2020- Biểu tổng hợp đánh giá chuẩn + phân loại CC, VC- Danh sách đánh giá chuẩn + Đánh giá VC- Xếp loại chất lượng CM, TĐKT
49 Thông báo số: 627; 628 ngày 23/07� 23/07/2020 Thông báo số: 627/TB - PGD ĐT ngày 23/07/2020 Thông báo kết quả thẩm định, xếp loại VC ( GV - NV) các trường MN năm học: 2019 - 2020.Thông báo số: 628/TB - PGD ĐT Thông báo đánh giá xếp loại VC quản lý các trường mầm non năm học: 2019 - 2020.
50 Công khai các hoạt động giáo dục 20/07/2020 Công khai các hoạt động giáo dục năm học 2019 - 2020

Văn bản mới

Thực đơn

Công khai thực đơn tháng 02/2023

Lượt xem:3 | lượt tải:2

Thực đơn tháng 01/2023

Công khai thực đơn tháng 01/2023

Lượt xem:8 | lượt tải:3

Thực đơn tháng 12

CÔNG KHAI THỰC ĐƠN THÁNG 12

Lượt xem:18 | lượt tải:8

Thực đơn tháng 11

CÔNG KHAI THỰC ĐƠN THÁNG 11

Lượt xem:18 | lượt tải:7

Quyết định số 282/QĐ-MNTTr ngày 18.10

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ NĂM HỌC 2022 - 2023

Lượt xem:32 | lượt tải:10
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây