•   31/12/2020 02:15:00 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Kế hoạch tuyển sinh và huy động trẻ ra lớp năm học 2020 – 2021 của trường mầm non Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ./.
 •   17/07/2020 04:50:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG

LỊCH TRỰC TRƯỜNG

Trường mầm non Thanh Trường thông báo lịch trực trường ngày nghỉ lễ 30/04; 01/05/2020
 •   29/04/2020 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
(V/v Nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2020)
 •   29/04/2020 07:52:00 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

TRƯỜNG MẦM NON THÔNG BÁO(V/v Cho học sinh quay trở lại học sau thời gian nghỉ học dài ngày do dịch bệnh Civid-19)
 •   23/04/2020 06:28:00 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

Trường mầm non Thanh Trường thành phố Điện Biên phủ thông báo tới tất cả cán bộ giáo viên, công nhân viên và các bậc phụ huynh về việc thực hiện văn bản số 1081/UBND-KGVX của UBND tỉnh Điện Biên ngày 16/04/2020. V/v tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
 •   18/04/2020 06:49:00 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

Trường mầm non Thanh Trường xin thông báo tới toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên và toàn thể các bậc phụ huynh.
Thực hiện văn bản số 278/PGD ĐT-GDMN V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19; đảm bảo an toàn và phòng chống bạn hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non.
 •   02/04/2020 07:59:00 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG

LỊCH TRỰC CƠ QUAN VÀ VỆ SINH + TƯỚI HOA NHỮNG NGÀY NGHỈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

Lịch trực cơ quan, vệ sinh sân trường + tưới hoa trường MN Thanh Trường
( Từ ngày 30/03 đến ngày 29/04/2020)
 •   28/03/2020 03:26:00 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
Thực hiện công văn số 834/UBND-KGVX ngày 26/03/2020 của UBND tỉnh, Vv tiếp tục điều chỉnh thời gian dạy và học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Giáo viên và các cháu học sinh tiếp tục nghỉ dạy và học cho đến khi UBND tỉnh có thông báo mới để phòng dịch bệnh do Covid - 19. Vậy nhà trường xin thông báo để các bậc phụ huynh biết và có kế hoạch sắp xếp công việc.
Kính chúc các bậc phụ huynh và các cháu học sinh yêu quý luôn mạnh khỏe, bình an!
Trân trọng!
 •   27/03/2020 09:40:00 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

Thực hiện văn bản số 462/QĐ-BCĐ phòng chống dịch CoVid-19 ngày 26/03/2020 Quyế định trường hợp cách ly tại cơ sở y tế PCD Covid - 19. Trường mầm non Thanh Trường TPĐBP xin thông báo tới toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường và tất cả các bậc phụ huynh được biết. Xin trân trọng cảm ơn.
 •   27/03/2020 01:54:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG

LỊCH TRỰC CƠ QUAN VÀ VỆ SINH + TƯỚI HOA NHỮNG NGÀY NGHỈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

Lịch trực cơ quan và lịch vệ sinh + tưới hoa những ngày nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.( Từ ngày 23 đến ngày 27/03/2020
 •   21/03/2020 05:57:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
Thực hiện công văn số 754/UBND-KGVX ngày 20/03/2020 của UBND tỉnh, Vv tiếp tục điều chỉnh thời gian dạy và học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Các cháu học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/03/2020 để phòng dịch bệnh do Covid - 19. Vậy nhà trường xin thông báo để các bậc phụ huynh biết và có kế hoạch sắp xếp công việc.
Kính chúc các bậc phụ huynh và các cháu học sinh yêu quý luôn mạnh khỏe, bình an!
Trân trọng!
 •   21/03/2020 05:48:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG XIN THÔNG BÁO

Thực hiện văn bản số 222/PGDĐT ngày 18/03/2020 V/v rà soát, cách ly các trường hợp là công dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên liên quan đến chuyến bay SQ176 có bệnh nhân nhiễm Covid - 19. Trường mầm non Thanh Trường TPĐBP xin thông báo tới toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường và tất cả các bậc phụ huynh được biết.
Xin trân trọng cảm ơn.
 •   18/03/2020 07:01:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
 •   13/03/2020 01:23:00 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO MỚI

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
Thực hiện công văn số 611 / UBND-KGVX ngày 13/03/2020 của UBND tỉnh, các cháu học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 22/03/2020 để phòng dịch bệnh do Covid - 19. Vậy nhà trường xin thông báo để các bậc phụ huynh biết và có kế hoạch sắp xếp công việc.
Kính chúc các bậc phụ huynh và các cháu học sinh yêu quý luôn mạnh khỏe, bình an!
Trân trọng!
 •   13/03/2020 12:36:00 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG

LỊCH VỆ SINH VÀ TƯỚI HOA NHỮNG NGÀY NGHỈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

LỊCH VỆ SINH VÀ TƯỚI HOA TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
 •   28/02/2020 05:04:00 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CỦA UBND TỈNH SỐ:496
V/v tiếp tục điều chỉnh thời gian dạy và học sau thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid - 19
 •   28/02/2020 04:48:00 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
LỊCH TRỰC TRƯỜNG

LỊCH TRỰC QUÉT SÂN - TƯỚI HOA NHỮNG NGÀY NGHỈ CHỐNG DỊCH Covid - 19

LỊCH TRỰC QUÉT SÂN - TƯỚI HOA NHỮNG NGÀY NGHỈ CHỐNG DỊCH Covid - 19
NĂM HỌC: 2019 - 2020
 •   17/02/2020 04:48:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, UBNDTP, PHÒNG GDTP VỀ VIỆC TIẾP TỤC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH Covid-19
 •   14/02/2020 09:17:00 PM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Thông báo

TRƯỜNG MN THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC CÁC HĐ DẠY VÀ HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ HỌC

Thực hiện VB số: 316/UBND tỉnh ĐB ngày 12 tháng 02 năm 2020. Trường mầm non Thanh Trường xin thông báo tới tất cả các bậc phụ huynh V/v tổ chức các hoạt động dạy và học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới Corona.
 •   13/02/2020 12:03:00 AM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây