TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

Thông báo số 07/TB -MNTT ngày 12.10.2020 thông báo phổ biến kế hoạch vận động, tiếp nhận tài trợ, viện trợ năm học 2020 - 2021.

Số kí hiệu Thông báo số 07/TB -MNTT
Ngày ban hành 12/10/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 12/10/2020
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Nguyễn Vinh Hiển

 File đính kèm

Các văn bản cùng lĩnh vực

Văn bản mới

BB số 24/BB-MNTTr

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

Lượt xem:11 | lượt tải:6

Thông báo số:08/TB-MNTTr

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

Lượt xem:13 | lượt tải:5

Kế hoạch số: 38/KH-MNTTr

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

Lượt xem:12 | lượt tải:6

Số 01/TrMNTTr

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

Lượt xem:18 | lượt tải:9

KH số: 37/KH-MNTTr

TRƯỜNG MẦM NON THANH TRƯỜNG THÔNG BÁO

Lượt xem:16 | lượt tải:6